Správa nemovitostí

Námi zrealizované obchody

Činžovní vila Šrobárova, Vinohrady
Činžovní vila Šrobárova, Vinohrady
Administrativní budova Na Hroudě, Praha 10
Administrativní budova Na Hroudě, Praha 10
Činžovní dům Mojmírova, Praha 2
Činžovní dům Mojmírova, Praha 2
Činžovní dům Krkonošská, Praha 2
Činžovní dům Krkonošská, Praha 2
Činžovní dům Rybalkova ulice, Praha 10
Činžovní dům Rybalkova ulice, Praha 10
Rezidence Šlikova - projekt 20ti bytů, Praha 6 - Břevnov
Rezidence Šlikova - projekt 20ti bytů,...
Rodinný dům Šporkova, Praha 1, Malá Strana
Rodinný dům Šporkova, Praha 1, Malá...
Činžovní dům Nerudova, Praha 1, Malá Strana
Činžovní dům Nerudova, Praha 1, Malá...
Činžovní dům Úvoz, Praha 1 - Malá Strana
Činžovní dům Úvoz, Praha 1 - Malá...
Činžovní dům Nám. Bratří Synků, Praha 4
Činžovní dům Nám. Bratří Synků,...
Činžovní dům Na Viničce, Praha 6 – Břevnov
Činžovní dům Na Viničce, Praha 6 –...
Činžovní dům Maltézské náměstí, Praha 1 – Malá Strana
Činžovní dům Maltézské náměstí,...
Administrativní budova Hanusova, Praha 4 - Pankrác
Administrativní budova Hanusova, Praha 4...
Činžovní dům Holečkova, Praha 5
Činžovní dům Holečkova, Praha 5
Činžovní dům U Akademie, Praha 7
Činžovní dům U Akademie, Praha 7
Činžovní dům Pobřežní, Praha 8
Činžovní dům Pobřežní, Praha 8
Činžovní dům Divadelní, Praha 1
Činžovní dům Divadelní, Praha 1
Nákupní centrum Lužiny
Nákupní centrum Lužiny
Administrativní budova Merkuria, Argentinská, Praha 7
Administrativní budova Merkuria,...
Obchodní prostory pro Tesco, Prokopova
Obchodní prostory pro Tesco, Prokopova
Administrativní budova Mezi Vodami, Modřany
Administrativní budova Mezi Vodami, Modřany
Administrativní budova Na Jetelce, Praha 9 – Vysočany
Administrativní budova Na Jetelce, Praha...
Administrativní budova Anglická, Praha 2
Administrativní budova Anglická, Praha 2

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Našim klientům nabízíme komplexní servis týkající se zajištění správy nemovitosti, a to přesně podle představ klienta. Zajišťujeme nejen základní ekonomickou správu domu, ale jsme schopni zajistit celkový facility management, tedy komplexní správu domu včetně zajištění návazných služeb. Jedná se zejména o zajištění úklidu, péče o zeleň, údržbu technologií včetně revizí, zpracování odečtů tepla a vody včetně rozúčtování a další činnosti, které náš klient požaduje. Jsme garantem, že správa Vaší nemovitosti bude zajištěna zodpovědnými profesionálními zaměstnanci za pomoci výpočetní techniky a licencovaného softwaru. Vaše požadavky řešíme individuálně. Rozsah zajištění správy nemovitostí sjednáváme s klienty na základě jejich požadavků. Tyto služby poskytujeme majitelům administrativních budov, bytovým družstvům, ale i společenstvím vlastníků jednotek.

Správa nemovitostí v naší péči zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • spravujeme účetnictví a daně
 • zajišťujeme komplexní ekonomické služby
 • vedeme administrativní servis
 • provádíme provozně technické služby
 • zajišťujeme údržbové a úklidové služby
 • pečujeme o úpravu zeleně

ÚČETNÍ SERVIS

Našim klientům zaručujeme komplexní účetní servis, který zahrnuje včasnou, kvalitní a řádně vedenou účetní agendu nám svěřených nemovitostí. Servis, který je přizpůsoben individuálním potřebám každého klienta a který Vám zaručí minimum starostí. Důvěrnost nám svěřených informací o Vaší společnosti je pro nás samozřejmostí.

Účetní servis, který poskytujeme našim klientům, zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • vedeme podvojné účetnictví týkající se spravovaných nemovitostí podle uzavřené smlouvy, zajišťujeme průběžné vedení účetnictví
 • připravujeme podklady pro vypracování přiznání k dani z nemovitosti
 • vedeme přehled o hospodaření domu (účetní rozvaha a výsledovka)
 • jednou ročně zpracováváme kompletní roční uzávěrku s výkazem zisků a ztrát
 • kontrolujeme a hradíme dodavatelské faktury (zodpovídáme za věcnou správnost, náležitosti ze zákona, sjednanou cenu)
 • vedeme evidenci vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • vedeme předpis, výběr a evidenci plateb do provozního fondu a zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytu a nebytových prostorů
 • evidujeme přehled neplatičů, zasíláme upomínky, připravujeme podklady pro žaloby a pomáháme při přípravě žalob
 • zpracováváme roční vyúčtování plateb za služby poskytované s užíváním bytových a nebytových jednotek jednotlivým vlastníkům podle platných předpisů včetně vyúčtování tepla, teplé užitkové vody
 • řešíme přeplatky a nedoplatky z vyúčtovaných služeb
 • upravujeme předpisy plateb záloh za služby spojené s užíváním jednotek v závislosti na výsledcích vyúčtovaných záloh
 • zpracováváme mzdy statutárních a revizních orgánů (tzn. odměny představenstvu družstva, výboru popř. pověřenému vlastníkovi společenství vlastníků a kontrolní komisi)

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ

Tým společnosti Profispráva s.r.o. Vám nabízí poradenství v realitní a správcovské oblasti. Mimo správy bytových domů a administrativních budov, Vám nabízíme také služby certifikovaného odhadce nemovitostí, služby architekta a další poradenství v oboru stavitelství.

Veškeré tyto služby jsme schopni sjednat zákazníkovi na míru.

V naší nabídce nechybí také:

 • založení Společenství vlastníků jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • organizační a administrativní úkony související s chodem BD, SVJ
 • zajištění notáře
 • převod bytů do osobního vlastnictví v BD
 • vypracování plánu revizí a kontrol technického zařízení a vybavení, určení hranice mezi společnými částmi nemovitosti a osobním vlastnictvím bytových či nebytových jednotek
 • pojištění vaší nemovitosti za výhodných podmínek
 • hypoteční poradci
 • účetní servis