top of page

Current real estate offe

IMG_2626.JPG

Sale of the apartment 3+1

72 sqm.

Parmská, Prague 10  

Price

RESERVATION

pohled na pozemek 2.jpg

Building plot 3.224 sqm for commercial purposes,

Prague 9 - Letňanská street

Price

60 mil. Kč

IMG_2822.JPG

Sale of the apartment 3+1

80 sqm.

Žitná, Prague 1 - Nové Město

Price

12.000.000 CZK

pohled%20na%20du%CC%8Am.JPG

An apartment building with 16 units after partial reconstruction, located in Prague 7.

Price

On request

IMG_2892.JPG

Apartment building, 800 sqm. Located in the broader city center of Prague.

Price

On request

IMG_1845.JPG

Prodej rekreační nemovitosti

4 apartmány

Nepomuk u Třemšína, Brdy

Price

On request

Apartment building in Prague 5 before renovation

1.200 sqm.

Tmave pozadi - mene barev.png

Real estate purchase

Finding exceptional tailor-made investment opportunities. If you don't find a suitable option from our current portfolio offer, we actively search and identify real estate investments tailored to your requirements across the market. Whether it's an investment in a income-generating property like a shopping center, office building, or residential apartment complex, or an investment in purchasing a tenement house for reconstruction and subsequent sale of individual units.

Podepsání smlouvy

Zprostředkujeme Vám koupi ideální nemovitosti

Osobní přístup

Lukrativní nemovitosti na internetu většinou nenajdete. Díky dlouholetým zkušenostem a klintům disponujeme širokou nabídkou nemovitostí. Rádi Vám ji představíme osobně.

1

Představení nabídky

Hledáme za Vás

2

Disponujeme širokou nabídkou nemovitostí, která se neustále mění. Ať už se jedná o investici do výnosové nemovitosti typu obchodního centra, administrativní budovy nebo rezidenčního bytového domu nebo investice v podobě koupi činžovního domu před rekonstrukcí.

Pokud si z naší nabídky nevyberete, aktivně vyhledáme nemovitost, která by splňovala požadované parametry. Oslovíme za Vás majitele domu, který byste si chtěli koupit.

3

Zajištění prohlídky

Zorganizujeme pro Vás prohlídku s adekvátním technickým doprovodem se znalostí dané nemovitosti. Cílem prohlídky je seznámit Vás s celkovým stavem nemovitosti a upozornit na případné nedostatky. Naší úlohou je přizpůsobit se Vašim časovým možnostem.

Dlouhodobá spolupráce/partnerství s renomovanou advokátní společností zaručuje vysoký standard zpracování smluv a dalších právních dokumentů. Odborné právní poradenství v případě uzavírání složitých obchodů je často klíčové pro úspěch a my si toho jsme vědomi.

4

5

Právní servis

Správa nemovitosti

6

Samotný zápis na katastru nemovitostí pro nás nemusí znamenat ukončení obchodního vztahu s Vámi. Rádi Vám nabídneme naše služby i v oblasti Správy nemovitosti. 

Podepsání smlouvy

We will facilitate the purchase of your ideal propert

Personalized approach

You usually won't find lucrative properties online. Thanks to our extensive experience and client base, we have a wide range of real estate offerings. We would be happy to present them to you personally.

1

Presentation of the offer

2

We are looking for you.

We have a wide range of properties available, which is constantly changing. Whether it's an investment in income-generating properties such as shopping centers, office buildings, or residential apartment complexes, or an investment in purchasing tenement houses for reconstruction.

If you don't find a property from our offer that suits you, we will actively search for a property that meets your desired criteria. We will approach the owners of the house you wish to buy on your behalf.

3

We will arrange a property viewing

4

Legal service

Long-term cooperation/partnership with a reputable law firm ensures a high standard of contract processing and other legal documents. Expert legal advice in the case of complex transactions is often crucial for success, and we are fully aware of its importance.

5

We will organize a viewing for you with appropriate technical support and knowledge of the property. The purpose of the viewing is to acquaint you with the overall condition of the property and point out any potential shortcomings. Our task is to adapt to your schedule and availability.

Property management

6

The registration of the property in the land register itself does not have to mean the end of our business relationship with you. We would be happy to offer you our services in the field of property management as well.

I want a complete offer of more than 60 properties.

thank you

bottom of page