top of page
Bile logo.png
Podepsání smlouvy

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Kdo jsme

Realitní kancelář Chládková & Klimo
Neklanova 152/42,
Praha 2 – Vyšehrad
128 00
IČ: 66849098
DIČ: CZ7701180432

Zpracováváme tyto osobní údaje:

- jméno

- příjmení

- e-mail

- telefon 

 

dále jen jako "osobní údaje"

Účel a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu.

Pro účel vyřízení vaší poptávky archivujeme data po dobu 10 let.

Zpracovatelé

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran.

Níže najdete jejich jmenovitý seznam.

  • Poskytovatel hostingu swREALKO s.r.o.

  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Cookies

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.
Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Vaše práva

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

  • Vznést námitku proti zpracování;

  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;

  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;

  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;

  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;

  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;

  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;

  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Identifikace správce

Spolupracovníci pod hlavičkou Chládková & Klimo Realitní kancelář, s provozovnou na adrese:

Neklanova 42, Praha 2 – Vyšehrad, 128 00
info@chkreality.cz

jsou fyzické osoby podnikající jako OSVČ, kteří v rámci zajišťování činností související s podnikáním v realitním oboru zpracovávají osobní údaje a vůči těmto zpracováním jsou v postavení Správce osobních údajů.

bottom of page